• Huurachterstand of Ontruiming

  Is er een Huurachterstand ontstaan aan uw verhuurder. Of komt uw verhuurder zijn plichten op basis van de huurovereenkomst niet na? Het tegenhouden van een Ontruiming die is aangezegd door de Verhuurder (op basis van een Vonnis) is daarbij uiteraard ook essentieel. Onze advocaten geven u graag advies over de te nemen stappen. In een procedure bij de Kantonrechter van de Rechtbank of in de voorfase van uw zaak.

 • Medische fout, Ongeval op het werk

  Kantoor staat regelmatig benadeelden bij van Medische missers van artsen en slachtoffers van arbeidsongevallen of misdrijven. De daarin opgebouwde expertise bieden wij u graag aan. Meestal kunnen wij de kosten daarvan verhalen op de Verzekeraar van de Aansprakelijke partij (wederpartij) in uw zaak die het letsel heeft doen ontstaan of er verantwoordelijk voor is. Mogelijk is er een vergoeding via uw Rechtsbijstandsverzekering aan de orde. Ons eerste gesprek is altijd gratis.

 • Strafrecht: Is ook Bijstand bij het Verhoor bij de Politie

  Als U verdachte bent van een strafbaar feit en een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer staan wij u graag bij. Dat kan echter ook bij een zaak bij de Officier van Justitie in een TOM-zitting of een TOMMI-zitting bij het Openbaar Ministerie. Als men u een Taakstraf wil aanbieden. Wij kunnen u adviseren of een Aanbod voor u voordelig is of niet. Beroep tegen een Strafbeschikking is ook vaak mogelijk. De termijnen zijn dan kort. We geven u graag meer uitleg.

 • Arbeidsrecht en Ontslag

  Ingeval u bent ontslagen door uw werkgever is een advies op maat van groot belang. Bij een einde aan de Arbeidsovereenkomst in gezamenlijk overleg worden kosten van juridische bijstand vaak nog door uw werkgever betaald. De tekst van een beeindigingsovereenkomst heeft soms grote gevolgen ook voor uw WW-uitkering. Een eerste gesprek is op ons kantoor altijd gratis.

 • Schuldhulpverlening en WSNP

  Hebt u problemen met de Schuldhulpverlening (SHV) in uw stad (Schiedam), of vragen over uw Bewindvoerder, de kosten die daarmee gemoeid zijn, of een verzoek om einde van het ingestelde Bewind? Neem dan contact met ons kantoor op.

MHZ-advocaten richt zich op rechtsgebieden die sterk ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten zoals  woonrecht, arbeidsrecht,  sociale zekerheidsrecht en strafrecht. Wij zijn een nieuw kantoor, maar de advocaten hebben ieder een jarenlange ervaring die zij in dit kantoor gebundeld hebben. Dit maakt ons tot een goed en sterk kantoor. Het verlenen van goede en betaalbare rechtshulp aan onze cliënten staat voorop.

Onze advocaten zijn deskundig in

 • woonrecht / huurrecht
 • ontslagrecht/ arbeidsrecht
 • consumentenrecht/contractenrecht
 • sociale zekerheidsrecht
 • strafrecht
 • letselschadezaken
 • erfrecht


We kunnen u adviseren en ook bijstaan in procedures. Wij beschikken over ruime proceservaring en combineren dat met inzet en betrokkenheid.  

Ook zijn wij bereid en in staat om cursussen te verzorgen binnen onze specialisatie en bieden graag in overleg met u een op maat gemaakt programma aan. 

Wij zijn ons bewust dat het inschakelen van een advocaat soms  kostbaar kan zijn. Daarom hanteren wij voor individuele cliënten die de kosten van de advocaat zelf moeten dragen verschillende tarieven, aangepast aan de hoogte van het inkomen. Ook werken wij, indien u daarvoor in aanmerking komt, op basis van een toevoeging, waarbij de overheid een deel van de kosten vergoedt. Op www.rvr.org leest u of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Maar u kunt dit natuurlijk ook bespreken met één van onze advocaten tijdens uw eerste afspraak.


Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is fundamenteel voor iedere werknemer. Informatie en bijstand aan onze cliënten zijn daarom ons primaire doel.

Huurrecht

Leidt de Huurovereenkomst met de huurbaas of de Woningcorporatie tot problemen?
Wij staan u graag ter zijde.

Sociaal recht

Sociale zekerheid is het fundament van de rechtsstaat. De structurele aantasting zet de solidariteit onder druk. Daar willen wij wat aan doen.

Consumentenrecht

Met consumentenrecht heeft iedereen te maken. Wanneer er iets mis gaat kunnen wij inspringen waar mogelijk.

Contractenrecht

Iedere burger heeft bijna ongemerkt met contract, de geldigheid, en de duur daarvan te maken. Denk aan contracten met uw energieleverancier en telefoniecontracten.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u zich bij voorbaat enkel richten op uw kerntaak: het ondernemen, het de doen van uw werk. Wij nemen u rompslomp uit handen, door bijvoorbeeld incasso.